B-Present mindfulness
Patrick Smolders
(+31) (0)30 - 275 07 05

Mindfulness: het grootste cadeau

Mindfulness-beoefening cultiveert iets dat elk van ons diep van binnen al bezit: Een open en vriendelijk gewaarzijn. Mindfulness brengt ons meer in verbinding met onszelf en anderen.

 

Mindfulnesstraining is evidence-based. In meer dan 35 jaar is er een enorm aantal wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd waarin de effecten van mindfulness onder de loep genomen worden.  De effecten zijn bijzonder helder en onomstreden. Veel zorgverzekeraars zijn dan ook overgegaan tot het grotendeels vergoeden de achtweekse MBSR-training (Mindfulness-Based Stress Reduction).

Hieronder zullen we in meer detail op de 6 effecten van mindfulness-training ingaan. Laten we eerst een kort overzicht geven: MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) is een 8-weekse training die ons meer in het hier-en-nu brengt waardoor we meer rust, meer aandacht, meer plezier en levensgeluk ervaren in ons dagelijks leven - in alle mogelijke situaties.

Ook ontwikkelen we meer regie door het beoefenen van mindfulness. We gaan vrijer en effectiever functioneren en communiceren. Ons gewaarzijn neemt toe zodat we niet langer slaaf zijn van ons verleden, waarin we wellicht bepaalde gewoonten, conditioneringen en automatische piloten hebben opgebouwd. De dingen die we willen doen, doen we dankzij Mindfulness effectiever. Gezien dat alles kunnen we wel zeggen: Aandacht maakt het verschil. 

 

De aangetoonde effecten van Mindfulness-training

Het rijtje hieronder is niet zomaar wat één óf twee deelnemers gerapporteerd hebben. Het is de samenvatting van de harde resultaten van de vele wetenschappelijke onderzoeken die de afgelopen decennia gedaan zijn naar de effectiviteit van MBSR-training.

Het oefenen van mindfulness leidt tot:

  • Verbeterde zelfregulatie, verbeterde emotie-regulatie, ondermeer doordat stress vanuit mindful gewaarzijn integraal beantwooord wordt.  Dat werkt ook door in hoe en wat we communiceren.
  • Ook lichamelijk zijn er effecten gemeten: Mindfulness-beoefening blijkt het immuunsysteeem te versterken, zodat we minder vatbaar voor ziektes zijn.  
  • Daling van het angstniveau en stressniveau, minder piekeren.
  • Gemakkelijker in een staat raken van creatief en optimaal-functionerend gewaarzijn, ook wel bekend als 'flow'
  • Het toenemen van ons geluksgevoel en ons gevoel van welzijn in ons dagelijks leven. 
  • Beter omgaan met stress, falen en tegenslag: Een verhoging van onze veerkracht en stabiliteit, ons vermogen tot coping, zowel in ons alledaagse leven als in extreme levensomstandigheden.

 

 

Voor wie?

Mindfulness-training - in de vorm van het achtweekse MBSR-programma van Jon Kabat-Zinn - is laagdrempelig. Om zinvol deel te nemen heb je beslist geen specifieke voorkennis of buitengewone capaciteiten nodig. Mens-zijn volstaat.

 

Presence doorbreekt automatische patronen

Ons functioneren (op al z'n vlakken: denken, spreken, handelen, etc) kan gevangen zijn geraakt in automatische patronen. Zolang we niet opmerken hoezeer we in bepaalde situaties onbewust en vanuit gewoonte functioneren / reageren, zullen we in dergelijke patronen gevangen blijven. Alleen vanuit open en vriendelijk gewaarzijn (mindfulness) ontstaat een toegenomen regie binnen ons functioneren.

 

Stoppen met reflexmatig reageren, stilstaan bij de situatie

Stress en Burn-out liggen in een druk en vol leven op de loer. Zulke symptomen wijzen ons op de dringende noodzaak om situaties werkelijk goed onder ogen te zien en ze vandaaruit te beantwoorden, in plaats van reflexmatig te blijven reageren op zulke situaties.

 

In de MBSR-training oefen je om te stoppen: Te stoppen met reflexmatig reageren op situaties. Te stoppen, zodat je gewaar kunt zijn van de situatie en van je eigen neigingen en gewoontepatronen in je voelen, denken, spreken en handelen.

 

Soms geven de patronen waarbinnen je je het meest vertrouwd voelt je niet langer wat je zou wensen. Mindfulnesstraining (MBSR) biedt een structuur waarbinnen je andere perspectieven kunt gaan zien en onbekende paden kunt betreden. Zo doorbreek je patronen. Dat is transformatie. En daarin ben je je eigen coach.

 

Het unieke van de MBSR-training

Het unieke van de MBSR-training: Er is niet zoiets als een therapeut die je wel even aan het handje neemt. MBSR is dan ook geen surrogaat of vervanging voor psychotherapie. In tegendeel: MBSR gaat juist uit van de eigen kracht van de deelnemers. Motivatie voor deelname aan een MBSR-training is dan ook essentiëel.

 

Motivatie tot deelname aan een MBSR-training

Motivatie tot deelname is iets anders dan bij voorbaat alle claims aanemen omtrent de MBSR-training. Motivatie is vooral de openheid, de bereidheid naar het eigen functioneren te kijken en het commitment om gedurende acht weken dagelijks te oefenen.

 

Zelfzorg, persoonlijke regie en welzijn

De oefeningen in een MBSR-training maken dat je een helderder zicht krijgt op je eigen functioneren, en hoe dat in wisselwerking staat met alles wat je in je leven tegenkomt. Het toegenomen zelfinzicht geeft een verbeterde zelfzorg en persoonlijke regie. Dat zijn twee skills die juist in onze huidige samenleving van grote betekenis zijn.

 

Presence of tegenwoordigheid heeft de kracht om automatische patronen te doorbreken. Waardoor geconditioneerd functioneren plaatsmaakt voor vrij en intelligent functioneren. We komen met een andere houding in het leven te staan: vriendelijker, milder, effectiever en met meer gevoel voor balans en overzicht. Aandacht maakt het verschil - voor jou & voor de mensen om je heen. Mindfulness is het grootste cadeau dat je jezelf kunt geven.