B-Present.nl mindfulness
Patrick Smolders
030 - 275 07 05

Voordelen van mindfulness

Mindfulness-beoefening cultiveert iets dat elk van ons diep van binnen al bezit: Een open en vriendelijk gewaarzijn. Mindfulness brengt ons meer in verbinding met onszelf en anderen.

Mindfulness Utrecht cursus 2

Het brengt ons meer in het hier-en-nu waardoor we meer rust, meer aandacht, meer plezier en levensgeluk ervaren in ons dagelijks leven - in alle mogelijke situaties.

 

Mindfulnesstraining is evidence-based: de resultaten zijn wetenschappelijk aangetoond en spreken voor zich. Veel zorgverzekeraars vergoeden dan ook de achtweekse MBSR-training (Mindfulness-Based Stress Reduction).

 

Mindfulness geeft meer regie. We gaan vrijer en effectiever functioneren en communiceren: Door het toegenomen gewaarzijn hoeven we niet langer slaaf te zijn van ons verleden, onze gewoonten, conditioneringen en automatische piloten. De dingen die we willen doen, doen we dankzij Mindfulness succesvoller, effectiever. Gezien dat alles kunnen we wel zeggen: Aandacht maakt het verschil. 

 

De zes aangetoonde resultaten van Mindfulness-training

Het rijtje hieronder is niet zomaar wat één óf twee deelnemers gerapporteerd hebben. Het is de samenvatting van de harde resultaten van de vele wetenschappelijke onderzoeken die de afgelopen decennia gedaan zijn naar de effectiviteit van MBSR-training.

MBSR leidt tot:

  • Vermindering van stress
  • Versterking van ons immuunsysteeem
  • Daling van het angstniveau
  • Het toenemen van ons geluksgevoel
  • Het toenemen van ons gevoel van welzijn
  • Beter omgaan met stress, falen en tegenslag: Een verhoging van onze veerkracht en stabiliteit, ons vermogen tot coping, zowel in ons alledaagse leven als in extreme levensomstandigheden.

 

MBSR: Vertrouwder met je aandacht

B-Present mindfulness (MBSR) nodigt uit tot presence (gewaarzijn) om van daaruit vrijer te functioneren in je dagelijks leven. In de MBSR-training (Mindfulness-Based Stress Reduction) oefenen we aandacht. We oefenen ondermeer gefocuste aandacht en open (ongefocuste) aandacht. Door dit oefenen word je je bewuster van het functioneren van je aandacht. Zo ontwikkel je meer regie over hoe je je aandacht kunt gebruiken.

 

MBSR: Voor wie?

Aandachtstraining - in de vorm van het achtweekse MBSR-programma van Jon Kabat-Zinn - is laagdrempelig. Om zinvol deel te nemen heb je beslist geen specifieke voorkennis of buitengewone capaciteiten nodig. We zijn mens. Dat volstaat voor zinvolle deelname.

 

Presence doorbreekt automatische patronen

Ons functioneren (op al z'n vlakken: denken, spreken, handelen, etc) kan gevangen zijn in automatische patronen. Zolang we niet opmerken hoezeer we in bepaalde situaties onbewust en vanuit gewoonte reageren, zullen we in dergelijke patronen gevangen blijven. Alleen vanuit gewaarzijn (mindfulness) onstaat een toegenomen regie binnen ons functioneren.

 

Stoppen met reflexmatig reageren, stilstaan bij de situatie

Stress en Burn-out liggen in een druk en vol leven op de loer. Zulke symptomen wijzen ons op de dringende noodzaak om situaties werkelijk goed onder ogen te zien en ze vandaaruit te beantwoorden, in plaats van reflexmatig te blijven reageren op zulke situaties.

 

In de MBSR-training oefen je om te stoppen: Te stoppen met reflexmatig reageren op situaties. Te stoppen, zodat je gewaar kunt zijn van de situatie en van je eigen neigingen en gewoontepatronen in je voelen, denken, spreken en handelen.

 

Soms geven de patronen waarbinnen je je het meest vertrouwd voelt je niet langer wat je zou wensen. Mindfulnesstraining (MBSR) biedt een structuur waarbinnen je andere perspectieven kunt gaan zien en onbekende paden kunt betreden. Zo doorbreek je patronen. Dat is transformatie. En daarin ben je je eigen coach.

 

Het unieke van de MBSR-training

Het unieke van de MBSR-training: Er is niet zoiets als een therapeut die je wel even aan het handje neemt. MBSR is dan ook geen surrogaat of vervanging voor psychotherapie. In tegendeel: MBSR gaat juist uit van de eigen kracht van de deelnemers. Motivatie voor deelname aan een MBSR-training is dan ook essentiëel.

 

Motivatie tot deelname aan een MBSR-training

Motivatie tot deelname is iets anders dan bij voorbaat alle claims aanemen omtrent de MBSR-training. Motivatie is vooral de openheid, de bereidheid naar het eigen functioneren te kijken en het commitment om gedurende acht weken dagelijks te oefenen.

 

Zelfzorg, persoonlijke regie en welzijn

De oefeningen in een MBSR-training maken dat je een helderder zicht krijgt op je eigen functioneren, en hoe dat in wisselwerking staat met alles wat je in je leven tegenkomt. Het toegenomen zelfinzicht geeft een verbeterde zelfzorg en persoonlijke regie. Dat zijn twee skills die juist in onze huidige samenleving van grote betekenis zijn.

 

Presence of tegenwoordigheid heeft de kracht om automatische patronen te doorbreken binnen individuele levens en binnen organisaties. Geconditioneerd handelen kan plaatsmaken voor vrij en intelligent handelen. Vriendelijker, milder, effectiever en met meer gevoel van balans en overzicht komen we in het leven te staan. In elk mensenleven en elke organisatie maakt aandacht het verschil.