B-Present.nl mindfulness
Patrick Smolders
030 - 275 07 05

Aanbod voor bedrijven

B-Present.nl biedt het authentieke MBSR-programma, zoals ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, gegeven door gecertificeerd trainer Patrick Smolders, aangesloten bij VMBN.

Deelname vraagt van de deelnemers het commitment dagelijks te oefenen. Tevoren stemmen we uiteraard af over het format van het trainings-programma.

MBSR in organisaties

 

Wat mindfulness binnen uw organisatie betekent

Door het beoefenen van mindfulness verandert er veel in het functioneren van mensen en organisaties. Mindfulness vertrekt vanuit de eigen kracht van elk individu en ieders directe ervaring, ieders directe waarneming.  

 

Zeven factoren waarop mindfulness-beoefening het verschil maakt

De  MBSR-training maakt dat ieder van ons een helderder zicht krijgt op het eigen functioneren en de wisselwerking met alles wat we in ons leven tegenkomen. Het toegenomen zelfinzicht geeft een verbeterde persoonlijke regie, wat binnen een organisatie van grote betekenis kan zijn. Laten we eens  kijken naar de effecten van mindfulness op de verschillende aspecten van ons functioneren en welbevinden. We bekijken er zeven in getal. Uiteraard zijn er onderlinge verbanden tussen deze 7 factoren.

 • Verhoogd welzijn

  Een toegenomen gevoel van vertrouwen en welzijn,
  wat aanzienlijk bijdraagt aan de preventie van burn-out en arbeidsgerelateerd ziekteverzuim.

 • Effectiever werken

  Een toegenomen arbeidsproductiviteit, meer creativiteit en betrokkenheid, doordat werknemers succesvoller en effectiever worden in datgene wat ze doen. Men wordt bewuster van het eigen handelen - en van de eigen (soms ineffectieve) automatische patronen / gewoontes. Men ontwikkelt ook effectievere manieren om om te gaan met dezelfde situatie: Dezelfde externe stress levert minder of geen interne stress meer op.

 • Leren stress integraal te beantwoorden: dit voorkomt burn-out
  Vanuit gewoontepatronen - anders gezegd: vanuit automatismen - reageren mensen vaak op één specifieke manier op de stress die ze tegenkomen. We spreken hier van 'reageren op' stress. Kenmerkend is dat dit reageren (to react) de stress niet structureel vermindert of wegneemt. Hooguit treedt een korte vermindering van de stress op. Een dag later ervaren we evenveel stress. Een week later onmacht en frustratie. En een maand later zijn we burned-out, we zijn opgebrand.

  Er is een andere manier waarop we met de stress in ons leven kunnen omgaan. Dat is regie nemen, het is de verantwoordelijkheid nemen voor de situatie waarin we ons bevinden, het is goedbegrepen zelfzorg. Want ieder van ons heeft in zich de mogelijkheid om stress integraal te beantwoorden. Hierdoor wordt de stress structureel verminderd. Daardoor krijgen gevoelens van onmacht en frustratie geen kans. Dit voorkòmt burn-out verschijnselen. Meer regie leidt bovendien tot hogere betrokkenheid en meer creativiteit. 

 • Beter omgaan met stress

  Door het oefenen  van mindfulness neemt de psychologische veerkracht toe. Dat merken we met name bij stress en tegenslagen. Ook deze veerkracht is van betekenis bij preventie van burn-out verschijnselen en het verlagen van arbeidsgerelateerd ziekteverzuim.

 • Versterkt immuunsysteem

  Door een sterker immuunsysteem is men gezonder: Opnieuw een factor die bijdraagt aan preventie van burn-out en ziekteverzuim.

 • Helder communiceren

  Mindfulness-beoefening leidt tot meer vertrouwdheid met de eigen mogelijkheden en grenzen. Ook leidt mindfulness-beoefening doorgaans tot een verbeterde zelfzorg en zelfregie, dat wil zeggen dat men verantwoordelijkheid en regie over z'n situatie neemt. Dit alles maakt dat het eenvoudiger wordt om de eigen grenzen en mogelijkheden helder naar anderen toe aan te geven. Dat komt de interne als de externe communicatie van bedrijven en organisaties ten goede. Communicatie is een belangrijke factor in het functioneren en voortbestaan van vrijwel elke organisatie. 

 • Meer regie in je leven

  Door mindfulness-training gaan werknemers doorgaans zowel thuis als op de werkvloer meer regie ervaren als het gaat om hun leven en functioneren. 

 • Toegenomen voldoening

  Men ervaart ook over de eigen aandacht meer zeggenschap. De aandacht is gemakkelijker te focussen in het hier-en-nu waardoor het psychologische verschijnsel flow in het dagelijkse werk gemakkelijker optreedt. Daarbij neemt niet alleen de kwaliteit en de productiviteit toe: Ook de voldoening die het alledaagse werk geeft, neemt hierbij toe. 

Motivatie tot deelname aan een MBSR-training

Het is niet nodig om alle claims (resultaten van mindfulness) te geloven. Voor zinvolle deelname aan een training is van belang dat men er open instapt, dat men open staat voor de eigen directe waarneming, om vandaaruit vertrouwder met het eigen functioneren te worden. En dan hebben we het over: De eigen voorkeuren en aversies; gewoontepatronen; manieren van omgaan met stress.

Hebben we die openheid, hebben we die bereidheid tot het verkennen van het eigen functioneren, dan is dat een krachtige motivatie voor MBSR-deelname. Daarnaast is er zowel vanuit het individu als vanuit de organisatie bijzonder wenselijk: Het commitment om dagelijks tenminste 30 minuten vrij te maken voor het beoefenen van mindfulness. 

Zelfzorg, persoonlijke regie en welzijn

De oefeningen in een MBSR-training maken dat je een helderder zicht krijgt op je eigen functioneren, en hoe dat in wisselwerking staat met alles wat je in je leven tegenkomt. Het toegenomen zelfinzicht geeft een verbeterde zelfzorg en persoonlijke regie. Dat zijn twee skills die juist in onze huidige samenleving van grote betekenis zijn.

Presence of tegenwoordigheid heeft de kracht om automatische patronen te doorbreken binnen individuele levens en binnen organisaties. Geconditioneerd handelen kan plaatsmaken voor vrij en intelligent handelen. Vriendelijker, milder, effectiever en met meer gevoel van balans en overzicht komen we in het leven te staan. In elk mensenleven en elke organisatie maakt aandacht het verschil.

 

Tarieven

Het bedrijfstarief is € 890,- per deelnemer voor de gehele 8-weekse Mindfulness-training (MBSR). Dit bedrag is inclusief BTW.

Het bedrag is alles inclusief: 
De materialen en de huur van de cursusruimte zijn volledig inbegrepen in ons tarief.  

Let op: Eventuele reiskosten zijn altijd op rekening van de afnemer.


Gratis en vrijblijvend een oriënterend gesprek

Klikt u svp op op de onderstaande button om uw gegevens in te vullen, dan zullen we zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om tot een oriërenterend gesprek te komen.