B-Present mindfulness
Patrick Smolders
(+31) (0)30 - 275 07 05

 

Het 8-weekse MBSR-
trainingsprogramma

= authentiek naar
Jon Kabat-Zinn =

 

MBSR staat voor Mindfulness-Based Stress Reduction. Het is een uitgebalanceerd en inmiddels bewezen trainingsprogramma dat in 1979 werd ontwikkeld en geïntroduceerd door Jon Kabat-Zinn, moleculair bioloog én diepgaand beoefenaar van Vipassana-meditatie en yoga.

In tegenstelling tot MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) is MBSR gericht op het algemene publiek. MBSR is geen psychotherapie, en is geen vervanging voor psychotherapie.

De MBSR-training (ook wel bekend als Mindfulnesstraining) bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van elk 2 ½ uur, plus een stiltedag, die doorgaans tegen het eind van de achtweekse training plaatsvindt.

Naast de wekelijkse groepsbijeenkomst oefent elke deelnemer dagelijks zo'n 45 à 60 minuten op individuele basis.

 

Oefenen: 'formeel'

Het 'formele' oefenen bestaat uit de vier volgende oefeningen:

  • liggende lichaamsverkenning (body scan)
  • liggende bewegingsoefeningen (ook bekend als 'liggende yoga')
  • staande bewegingsoefeningen (AKA 'staande yoga')
  • zitten in aandacht (zitmeditatie)

Deze vormen worden in de diverse bijeenkomsten geïntroduceerd, en thuis geoefend via de MP3-bestanden die je ontvangt. De trainer Patrick Smolders geeft heldere instructies zodat je gemakkelijk op gang komt met het thuis oefenen. Naar mate je vertrouwder raakt met de oefeningen, zul je deze ook zonder de MP3's kunnen doen. 

 

Oefenen: 'informeel'

De meer informele oefeningen zijn aandachtoefeningen die ingepast kunnen worden in het alledaagse leven. De informele oefeningen vormen de brug die je brengt van de 'formele' oefeningen naar het 'gewone' leven. Deze informele oefeningen zijn te vinden in het B-Present MBSR-werkboek, waarin je tevens alle begeleidende informatie aantreft. 

 

Automatische patronen in ons functioneren

Ons functioneren (op al z'n vlakken: denken, spreken, handelen, etc) kan gevangen zijn in automatische patronen. Zolang we niet opmerken hoezeer we in bepaalde situaties onbewust en vanuit gewoonte reageren, zullen we in dergelijke patronen gevangen blijven.

Alleen vanuit gewaarzijn (mindfulness, presence) onstaat een toegenomen regie binnen ons functioneren. Mindfulness is - zoals elders al opgemerkt - het cultiveren van een open en vriendelijke aandacht. 

 

Doe-modus of Actie-modus

We zijn vaak sterk vertrouwd geraakt met één specifieke manier van reageren op bepaalde onprettige en stressvolle situaties. Het is een automatisme geworden, een gewoontepatroon. Wanneer zich zo'n stressvol moment aandient, schieten we vanzelf in ons automatisme. 

Deze automatische actie levert ons echter vaak het tegendeel op van wat we nodig hebben. Meestal houdt het de situatie in stand: Een dag (of week) later ervaren we weer precies dezelfde onprettige en stressvolle situaties in ons leven.

Door zulke automatismen krijgt stress een repeterend of cyclisch karakter - het wordt een chronisch bestanddeel van ons leven. We hebben gelukkig voor onszelf de mogelijkheid om dit te veranderen.

Wat we kunnen leren, oefenen, cultiveren in onszelf is het beantwoorden van stress in plaats van een blind (volautomatisch) te reageren op stress. Direct aansluitend meer daarover. 

 

Gewaarzijn en Zijns-modus

In de MBSR-training ontwikkelt zich je gewaarzijn: Je wordt je helderder gewaar van wat er van moment tot moment langskomt aan impulsen, gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen. 

Door het oefenen van gewaarzijn ontstaat afstand tot impulsen: Steeds meer merk je dat je al die impulsen impulsen niet bent, en je merkt dat ze niet per se betekenisvol of waar zijn. Door te oefenen wordt de identificatie met gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen steeds vollediger doorbroken.

En door dit oefenen ontwikkel je vrijheid en regie. Namelijk de vrijheid en regie om met welke impuls dan ook ofwel helemaal niets te doen, ofwel er iets anders mee te doen dan vanuit je automatisme (gewoonte) gewend was. 

De Zijns-modus houdt in: Aanwezig zijn bij wat er verschijnt. Daarin merk je ook je automatismen op. Wat-er-ook-verschijnt - je bent ervan gewaar. Je bent gewaarzijn. En mèt dat opmerken, mèt dat je-gewaar-zijn-van onstaat vrijheid.

Die vrijheid bestaat eruit dat je uit de grip raakt van impulsen (gedachten, emoties, lichamelijke gewaarwordingen), zodat je in je dagelijks leven meer ruimte, vrijheid en regie ervaart.

 

De verbinding van actie en gewaarzijn

Wanneer er geen gewaarzijn (Zijns-modus) zou zijn, zouden we als het ware gevangen blijven in de 'Doe-modus': Vroeg of laat zouden we doldraaien. Omgekeerd, wanneer er geen Doe-modus was, zou het leven er navelstaarderig uitzien.

Mindfulness (MBSR) is gericht op de verbinding tussen actie en gewaarzijn, de synthese tussen de Doe- en de Zijns-modus. Juist in een bruisend en actief bestaan heeft Mindfulness z'n waarde!

 

"Ook voor mij?"

Met enige regelmaat wordt me de vraag gesteld: "Is een MBSR-training ook geschikt voor mij?"
Als de training en de trainer werkelijk mindfulness belichaamt, betekent dit, dat de training gegeven wordt vanuit een grondhouding van mildheid, compassie en openheid. En in dat geval kunnen mensen met de labels 'ADHD', 'ADD' en met mildere vormen van autisme, beslist baat hebben bij een 8-weekse MBSR training.

Mensen die een verhoogde vatbaarheid voor psychoses hebben, wordt deelname afgeraden.

Ook als je enige aarzeling hebt, of als de betreffende diagnose hierboven niet genoemd is:  
Meld je gerust aan via het interesse-formulier voor een
gratis en vrijblijvend gesprek ter oriëntatie en voor advies.
Uiteraard (en geheel conform onze Ethische Code)
gaan we vertrouwelijk om met wat ter sprake komt.

 

Meer veerkracht en stabiliteit

Het trainen van mindfulness maakt dat we ons gemakkelijker en effectiever kunnen bewegen temidden van de golven om ons heen en in ons eigen hoofd. Een stormachtige oceaan kunnen we onmogelijk bedwingen.

Wèl hebben we vat op hoe we ons als mens verhouden tot dat alles: Via mindfulness trainen we onze innerlijke veerkracht en stabiliteit.

 

Effecten kort samengevat

In gewone taal: Mindfulness-beoefening maakt dat we de realiteit van alledag lichter, vriendelijker en met meer openheid tegemoettreden. Het maakt ons meer aanwezig in het moment.

Door mindfulness-beoefening ervaren minder angst en stress, meer vertrouwen, stabiliteit, verbinding en welzijn. Ook fysiek neemt onze veerkracht toe, doordat het immuunsysteem sterker wordt. Dat is wat een MBSR Mindfulness-training voor je kan betekenen. 

Enthousiast? Ga naar het interesse-formulier; Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.