B-Present mindfulness
Patrick Smolders
(+31) (0)30 - 275 07 05

Week van de Werkstress: Mindfulness binnen organisaties

13 – 17 november: Week van de werkstress

Velen onder ons ervaren dagelijks terugkerend werkstress. En stress verkort niet alleen ons leven, het maakt ook dat we ons minder verbonden voelen en ons leven als minder vervullend ervaren. Voor bedrijven en overheden betekent het onnodig veel ziekteverzuim en burn-out verschijnselen. Laten we er niet mysterieus over doen: De oplossing is voorhanden en heet mindfulness. 

De authentieke mindfulness-training wordt MBSR genoemd. Dit staat voor Mindfulness-Based Stress Reduction en de effecten ervan zijn na vele gedegen wetenschappelijke onderzoeken onomstotelijk bewezen. 

Een MBSR-training betekent ondermeer het verschil tussen enerzijds reageren op stress en anderzijds het integraal beantwoorden van stress. Zowel voor individuen als voor organisaties maakt mindfulness dit verschil. 

 

(Werk)stress binnen het individu

Bij stress is er vaak sprake van een routinematige blikvernauwing in ons, de neiging iets niet te willen zien, iets niet te willen voelen,  er geen weet van te willen hebben.

Daardoor blijven we op stressvolle prikkels en situaties reageren vanuit gewoonte en hebben we niet door hoe de min-of-meer chronische stress in stand gehouden wordt; we zien niet hoe ons eigen functioneren daar doorgaans een rol in speelt.

Mindfulness verruimt de blik. Daardoor krijgen we voeling met en weet van al wat er in ons omgaat; we ontwikkelen meer zicht op ons totale functioneren – in plaats van op één of enkele aspecten ervan. En daardoor onstaat in ons het vermogen om stress – in plaats van er volautomatisch op te reageren – integraal te beantwoorden.

Het resultaat is minder frictie in ons leven, meer autonomie en vrijheid, meer verbinding en meer vervulling.

Schijn je licht op werkstress: Het verlicht werkstress aanmerkelijk.

Schijn je licht op werkstress

 

 Werkstress binnen de organisatie

Ook in organisaties is er vaak sprake van blikvernauwing, de neiging iets niet te willen zien, iets niet te willen voelen, er geen weet van te willen hebben.

We zien dan dat de communicatie zich vernauwt en mensen en afdelingen onderling geen voeling met en weet van elkaar hebben. Het is beslist geen unieke situatie – al neemt dit afhankelijk van branche en bedrijfscultuur overal een eigen unieke vorm aan.

Vanuit gewoonte – zonder enige intentie – functioneert de organisatie op die manier. En dat gaat samen met stress in al z’n vormen: gevoelens van geen betrokkenheid, geen gevoel van verbinding, hoog middelengebruik, hoog ziekteverzuim en veel burn-out.

Ook binnen een organisatie kan een MBSR-training groot verschil maken en de blik verruimen: met de aandacht blijven bij wat verschijnt (ondermeer in de onderlinge communicatie), ook wanneer onze eerste impuls zou zijn daar onmiddelijk bij weg te gaan.

Door MBSR (of een programma op maat) krijgen we binnen een organisatie voeling met en weet van elkaar en van al wat er in ons omgaat. We krijgen dan door hoe de organisatie (de groep mensen) daadwerkelijk functioneert in plaats van te focussen op één of enkele deelaspecten.

We kunnen de organisatie – metaforisch – als een superindividu zien,  dat in staat is voeling met & weet van zichzelf te hebben, en in staat is te leren, zich te ontwikkelen. Net zoals dat op individueel niveau geldt. De beide niveaus – organisatie en individu – zijn altijd onderling verbonden; individu heeft invloed op organisatie, en organisatie heeft invloed op individu.

Mindfulness binnen een organisatie betekent meer verbinding. Binnen hiërarchische organisaties verandert mindfulness iets bij het kader en bij de werknemers: Men voelt zich betrokken.  Er is meer verbinding, meer vervulling, een verlaagd middelengebruik, een ook het ziekteverzuim en de burn-out zijn sterk verminderd. 

~Patrick Smolders, 12 november 2017.

= de auteur is werkzaam als gecertificeerd (VMBN) Cat. 1 MBSR-trainer, zie B-Present.nl =